Debiterings- och andelslängd

Utdrag ur Debiteringslängd Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet 2018-07-21


Verksamhetsår: 2018-2019
Tidpunkt för betalning: 2018-10-25

Betalning från Sverige skall ske till bankgiro 623-6053
Betalning från utlandet skall ske till konto  
IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465
BIC SWEDSESS

Den kompletta debiteringslängden (med namn) finns hos ordföranden och sekreteraren.

Fastighet Andelstal Belopp (kr)
Tanum Kämperöd 1:14 9 1174
Tanum Kämperöd 1:37 9 1174
Tanum Kämperöd 1:49 9 1174
Tanum Kämperöd 1:50 9 1174
Tanum Kämperöd 1:78 9 1174
Tanum Kämperöd 1:169 2 261
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 44 5739
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32 4174
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19 2479
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20 2609
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5 653
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1 131
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19 2479
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12 1566
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39 5087
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31 4044
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31 4044
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31 4044
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31 4044
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 31 4044
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 31 4044
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17 2218
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17 2218
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 9 1174
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17 2218
Tanum Vik 1:17 9 1174
Tanum Vik 1:18 15 1957
Tanum Vik 1:96 1 131
Tanum Vik 1:97 9 1174
Tanum Vik 1:104 111 14478
Tanum Vik 1:105 5 653
Tanum Vik 1:106 9 1174
Tanum Vik 1:107 9 1174
Tanum Vik 1:108 9 1174
Tanum Vik 1:109 15 1957
Tanum Vik 1:110 9 1174
Tanum Vik 1:111 9 1174
Tanum Vik 1:112 9 1174
Tanum Vik 1:113 9 1174
Tanum Vik 1:114 9 1174
Tanum Vik 1:115 9 1174
Tanum Vik 1:116 9 1174
Tanum Vik 1:117 9 1174
Tanum Vik 1:118 9 1174
Tanum Vik 1:119 9 1174
Tanum Vik 1:120 5 653

 

Andelslängd (registrerad 2018-11-16)  

Fastighet Andelstal
Tanum Kämperöd 1:14 9
Tanum Kämperöd 1:37 9
Tanum Kämperöd 1:49 9
Tanum Kämperöd 1:50 9
Tanum Kämperöd 1:78 9
Tanum Kämperöd 1:169 2
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 44
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 9
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17
Tanum Vik 1:17 9
Tanum Vik 1:18 15
Tanum Vik 1:96 1
Tanum Vik 1:97 9
Tanum Vik 1:104 111
Tanum Vik 1:105 5
Tanum Vik 1:106 9
Tanum Vik 1:107 9
Tanum Vik 1:108 9
Tanum Vik 1:109 15
Tanum Vik 1:110 9
Tanum Vik 1:111 9
Tanum Vik 1:112 9
Tanum Vik 1:113 9
Tanum Vik 1:114 9
Tanum Vik 1:115 9
Tanum Vik 1:116 9
Tanum Vik 1:117 9
Tanum Vik 1:118 9
Tanum Vik 1:119 9
Tanum Vik 1:120 5
Summa andelar 1352