Debiterings- och andelslängd

Utdrag ur Debiteringslängd Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet 2022-07-26

 

Verksamhetsår: 2022-2023
Tidpunkt för betalning: 2022-10-28


Betalning från Sverige skall ske till bankgiro 623-6053
Betalning från utlandet skall ske till konto  
IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465
BIC SWEDSESS

Den kompletta debiteringslängden (med namn) finns hos ordföranden och sekreteraren.

Fastighet Andelstal Belopp (kr)
Tanum Kämperöd 1:14 9 568
Tanum Kämperöd 1:37 9 568
Tanum Kämperöd 1:49 9 568
Tanum Kämperöd 1:50 9 568
Tanum Kämperöd 1:78 9 568
Tanum Kämperöd 1:169 2 127
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 44 2777
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32 2020
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19 1199
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20 1263
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5 316
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1 64
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19 1199
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12 758
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39 2461
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31 1957
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31 1957
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31 1957
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31 1957
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17 1073
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 31 1957
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17 1073
Tanum Tanums Ejgde 2:60 5 316
Tanum Tanums Ejgde 2:61 5 316
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 15 947
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17 1073
Tanum Vik 1:17 9 568
Tanum Vik 1:18 15 947
Tanum Vik 1:96 9 568
Tanum Vik 1:97 9 568
Tanum Vik 1:104 111 7005
Tanum Vik 1:105 5 316
Tanum Vik 1:106 9 568
Tanum Vik 1:107 9 568
Tanum Vik 1:108 9 568
Tanum Vik 1:109 15 947
Tanum Vik 1:110 9 568
Tanum Vik 1:111 9 568
Tanum Vik 1:112 9 568
Tanum Vik 1:113 9 568
Tanum Vik 1:114 9 568
Tanum Vik 1:115 9 568
Tanum Vik 1:116 9 568
Tanum Vik 1:117 9 568
Tanum Vik 1:118 9 568
Tanum Vik 1:119 9 568
Tanum Vik 1:120 5 316
Summa andelar 1376 86854

 

 

Andelslängd (2022-01-12)  

Fastighet Andelstal
Tanum Kämperöd 1:14 9
Tanum Kämperöd 1:37 9
Tanum Kämperöd 1:49 9
Tanum Kämperöd 1:50 9
Tanum Kämperöd 1:78 9
Tanum Kämperöd 1:169 2
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 44
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17
Tanum Tanums Ejgde 2:60 5
Tanum Tanums Ejgde 2:61 5
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 15
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17
Tanum Vik 1:17 9
Tanum Vik 1:18 15
Tanum Vik 1:96 9
Tanum Vik 1:97 9
Tanum Vik 1:104 111
Tanum Vik 1:105 5
Tanum Vik 1:106 9
Tanum Vik 1:107 9
Tanum Vik 1:108 9
Tanum Vik 1:109 15
Tanum Vik 1:110 9
Tanum Vik 1:111 9
Tanum Vik 1:112 9
Tanum Vik 1:113 9
Tanum Vik 1:114 9
Tanum Vik 1:115 9
Tanum Vik 1:116 9
Tanum Vik 1:117 9
Tanum Vik 1:118 9
Tanum Vik 1:119 9
Tanum Vik 1:120 5
Summa andelar 1376